Følg oss også her:
Arrangement
Arbeidsmarked
lørdag
jan162016

Designkonkurranse til NLA-fagdagen

I forbindelse med Norske landskapsarkitekters forenings fagdag 2016, «Byvrimmel», arrangeres det en designkonkurranse for studenter. Innlevering er 1. mars og vinneres kåres på selve fagdagen. Dette er en unik mulighet til å få vist seg fram for fagmiljøet i Norge, og vinne en flott premie!

All nødvendig info står på plakaten under. 

tirsdag
des082015

MASTEROPPGAVE MED ETNE KOMMUNE

 Vet du ikke hva du skal skrive masteroppgave om? Nå har du en gylden mulighet for å skrive oppgaven din i samarbeid med Etne kommune om utviklingen av Etne sentrum med et fokus på en strandpromenade, miljøgate og utnyttelsen av åpne rom. Les beskrivelsen nedenfor:
 
____________________________________________________
 
 
Sentrumsutviklingsprosjekt Etnesjøen 2020
 
Etne kommune har vel 4000 innbyggjarar, der om lag halvparten er knytt opp til tettstaden Etnesjøen som senter. Etne er ei landbruksbygd, men har også gjennom dei siste 10 åra spesielt hatt stor auke i handel.
 
Hovudmål for prosjektet: Eit levande og attraktivt sentrum for handel, arbeid og fridtid.
 
Asplan Viak gjennomførte ei tettstadanalyse for tettstaden i 2009/10. Eit sentralt kritisk punkt for utvikling av tettstaden Etnejøen har vore stamvegen E 134 som deler sentrum. Denne er no vedtatt lagt ut av sentrum i ein ny trase. Det vil likevel fortsatt vere ein del lokaltrafikk i den eksisterande traseen. Som i mange fjordlandsbyar i landet, har også Etne gjennom mange år vendt seg frå fjorden mot vegen. Ein av tilrådingane i tettstadanalysen er å venda seg mot fjorden. I dette ligg mellom anna bygging av ein strandpromenade langs sjøfronten av tettstaden, som eit vesentleg element. I tillegg vil utforming av miljøgate (betre forhold for mjuke trafikantar), utnytting av opne rom/plassar vera tema som skal jobbast med i prosjektet. Prosjektet går på å skissera retning og løysingar for Etnesjøen etter at gjennomgangstrafikken blir flytta ut av sentrumsområdet.
 
Me treng m.a. skisser på korleis dei ulike elementa i tilknyting til ein strandpromenade og tilgang til strandsona kan utformast. Vidare utforming av miljøgate (hovudgate og eventuelle sidegater), rom og plassar i sentrum.
 
 
 
 
Det ville vore interessant og spanande for oss viss det er ein eller to studentar ved ILP som kan ta på seg ei slik oppgåve. Me ser då fram til å gje utfyllande informasjon og diskutere vilkår for eit slikt oppdrag.
 
Eg ser fram til å høyre frå dykk.
 
 
 
Mvh Elling Hetland
Prosjektleder 
____________________________________________________
 
 
Høres dette ut som et tema som kunne passe for masteroppgaven din? Kontakt Elling da vel for mer informasjon og en hyggelig samtale.
 
Mail:elling.hetland@haugnett.no
Tlf:90208849/53769928
 
Oppdatering:
Etne kommune har nå vært i kontakt med masterstudentene de vil samarbeide med, så vi ønsker dem lykke til videre! Det blir spennende å følge med på.
fredag
okt302015

STUDENTOPPDRAG PÅ SORTLAND VGS

fredag
okt302015

VISUALISERINGSOPPDRAG FOR ÅS IL

Det skal bygges ny publikumstribune ved fotballbanen på Ås og DU kan illustrere den! Les søknaden nedenfor:

_____________________________________________________


Hello,

I received a request from Ås IL asking for some support from a student for visualizing a new audience stand (publikumstribune) alongside the football and athletics arena. The visualized illustration is meant to follow an application to the municipality planning office. It’s a paid task and they need someone to work on it as soon as possible. Contact person: Guri Drottning Aarnes (Daglig leder, Ås IL): guridaa@online.no
 


 
Kind regards,
Ramzi


_____________________________________________________


Høres dette interessant ut kan du kontakte daglig leder for Ås IL, Guri per mail: guridaa@online.no

onsdag
okt282015

FAGLUNSJ MED VALG OG BEDRIFTSPRESENTASJON AV STEEN OG LUND